Bài 9: Các loại từ khóa

0% Hoàn thành

25%

Nội dung chính:

 • Từ khóa thương hiệu : Từ khóa mang tên thương hiệu của doanh nghiệp, cung cấp các thông tin về doanh nghiệp đến khách hàng.
  • Ví dụ: Áo cưới thu thủy, Nhà hàng vạn tuế thăng long, Thời trang Xmen Shop…
  • Đây là loại từ khóa có chỉ số hiệu quả cao, dễ đẩy top, nên làm cho tất cả các chiến dịch Seo
 • Từ khóa thông tin.
  Là loại từ khóa cung các thông tin hữu ích về sản phẩm, dịch vụ đến khách hàng. Đây là loại từ khóa được khách hàng tìm kiếm nhiều nhất (Quyết định mua hàng thấp)
  • Ví dụ: Đánh Giá Sàn phẩm MacBook, Tính năng của IPhone
 • Từ khóa thương mại.
  • Là loại từ khóa miêu tả chính xác những thông tin khách hàng cần tìm. 
  • Khách hàng khi tìm kiếm từ khóa dạng này có nhu cầu mua hàng rất cao 
  • Ví dụ: Đánh Giá Sàn phẩm MacBook proc 2016, Tính năng của Iphone 6s
  • Từ khóa có độ khó trung bình, mang tính chất thương mại cao. Cần làm cho tất cả các chiến dịch.