Bài 8: Quy trình nghiên cứu và lựa chọn

0% Hoàn thành

25%

Nội dung chính:

Làm sao để tìm từ khóa phù hợp?
1. Hãy đứng ở góc độ người dùng để liệt kê ra các từ khóa họ sử dụng để tìm kiếm liên quan đến sản phẩm, dịch vụ của mình.

2. Sử dụng các công cụ để có thêm các gợi ý về từ khóa, lưu lượng tìm kiếm cũng như xu hướng tìm kiếm từ khóa đó trong tương lai.

3. Đánh giá mức độ cạnh tranh của từ khóa, lựa chọn những từ khóa phù hợp với chiến lược Seo của mình.

Các Bước nghiên cứu và lựa chọn từ khóa:

Bước 1: Xác định web site bán sản phẩm gì?(What)
Bước 2: Khách hàng của bạn là ai(Who)? Họ đang ở đâu?(When) => Chiến lược Seo Local

Bước 3: 

  • Liệt kê các từ khóa mà ta cho rằng khách hàng có thể dùng để tìm kiếm. 
  • Các từ khóa cần chọn phải thích hợp và sát nghĩa với người dùng (Sử dụng Google Search  để có thêm gợi ý của từ khóa

Bước 4: Kiểm tra lưu lượng tìm kiếm các từ khóa đó trong 30 ngày gần đây

Bước 5: Xác định xu hướng tìm kiếm từ khóa, xem lượng tìm kiếm tăng hay giảm trong 12 tháng qua, mức độ quan tâm của từng thành phố.

Bước 6: Đánh giá mức độ khó của từ khóa.

Bước 7: Lựa chọn từ khóa phù hợp.