Bài 10: Cách chọn lọc và tối ưu bộ từ khóa

0% Hoàn thành

25%
  1. Sử dụng Google Search Box để tìm kiếm những gợi ý cho bộ từ khóa

Ví dụ: mua điện thoại smartphone

2. Sử dụng Google Keyword Planner kiểm tra lượng tìm kiếm hàng tháng và độ cạnh tranh

Dựa vào các chỉ số tìm kiếm hàng tháng ta xác định như sau:
– 100 -> 1000: Độ khó bình thường
– 1000 -> 10.000: Độ khó tương đối
– 10.000 -> 100.000: Mức độ khó khá cao

Dựa vào kết quả tìm kiếm (SERP) và phân tích đối thủ SEO:
– Chỉ số SERP (Search engine results page) là tổng số website cạnh tranh từ khoá. Chỉ số càng cao tương ứng cạnh tranh sẽ cao.
– Hãy chú ý kết quả tìm kiếm xem sử in đậm, mức độ hiển thị của từ khoá của các đối thủ. Xem 1,2,3 trang nếu mức độ tối ưu càng dày đặc tức là từ khoá đó cạnh tranh cao, và được nhiều đối tác SEO

3. Sử dụng Google Keyword Planner xây dựng bộ từ khóa

  • Bước 1: Truy cập vào đường dẫn: https://adwords.google.com/ko/KeywordPlanner
  • Bước 2: Lựa chọn quốc gia, múi giờ
  • Bước 3: Tạo tài khoản Adwords
  • Bước 4: Chọn Công cụ & phân tích/Công cụ lập kế hoạch từ khóa
  • Bước 5: Chọn “Nhận lưu lượng tìm kiếm”
  • Bước 6: Tiến hành nhập từ khóa và chọn “Lấy lưu lượng tìm kiếm”