Bài 7: Tầm quan trọng của từ khóa

0% Hoàn thành

25%

Nội dung chính:

  • Từ khóa là những từ mà những người truy cập nhập vào trong những cỗ máy tìm kiếm dùng để tìm thấy thông tin từ những website. 
  • Điều quan trọng hàng đầu là website có được những cỗ máy tìm kiếm tốt xếp hạng những từ khóa phổ biến liên quan đến đề tài của website
  • Không nên sử dụng từ khóa mà không ai tìm kiếm
  • Hãy lựa chọn những từ khóa thực sự phù hợp với website và khả năng SEO của mình, đừng nên lựa chọn những từ khóa chung chung với độ cạnh tranh quá cao vì:
    + Từ khóa chung chung có độ cạnh tranh cao => khó làm SEO.
    + Từ khóa chung chung có tỷ lệ chuyển đổi (tỷ lệ bán hàng) thấp

Ví dụ: Ở cương vị người dùng, nếu bạn chỉ muốn mua giày thể thao Adidas, chắc chắn bạn sẽ tìm kiếm: Mua giày thể thao Adidas chứ không search: Giày thể thao.