Bài 5 – Các công việc cần làm để SEO trang Web của bạn

0% Hoàn thành

25%

 1. Nghiên cứu từ khóa (Keyword Research):
  • Xác định các từ khóa mục tiêu liên quan đến nội dung của trang web.
  • Sử dụng các công cụ như Google Keyword Planner, SEMrush, hoặc Ahrefs để tìm kiếm từ khóa phù hợp và có khả năng xếp hạng cao trên công cụ tìm kiếm.
 2. Tối ưu hóa tiêu đề và mô tả trang (Title and Meta Description Optimization):
  • Viết tiêu đề hấp dẫn và thú vị chứa từ khóa mục tiêu.
  • Tạo mô tả meta chính xác và hấp dẫn, mô tả rõ ràng về nội dung của trang web.
 3. Tối ưu hình ảnh (Image Optimization):
  • Sử dụng các tên tập tin hình ảnh có ý nghĩa và chứa từ khóa mục tiêu nếu phù hợp.
  • Cung cấp văn bản thay thế (alt text) cho tất cả các hình ảnh, mô tả hình ảnh một cách chính xác và sử dụng từ khóa khi thích hợp.
 4. Tối ưu cấu trúc URL (URL Structure Optimization):
  • Sử dụng URL dễ đọc và có ý nghĩa, chứa từ khóa mục tiêu.
  • Loại bỏ các thẻ và ký tự không cần thiết từ URL.
 5. Tối ưu nội dung (Content Optimization):
  • Tạo nội dung chất lượng, độc đáo và hữu ích cho người đọc.
  • Sử dụng từ khóa mục tiêu trong nội dung một cách tự nhiên và không gò bó.
  • Chia sẻ thông tin giá trị và cung cấp giải pháp cho vấn đề của người đọc.
 6. Tối ưu trải nghiệm người dùng (User Experience Optimization):
  • Đảm bảo trang web của bạn tải nhanh và hiển thị đúng trên mọi loại thiết bị.
  • Sử dụng giao diện người dùng dễ sử dụng và thân thiện với người dùng.
  • Tạo liên kết nội bộ giữa các trang web liên quan để cải thiện trải nghiệm duyệt web của người dùng.
 7. Xây dựng liên kết (Link Building):
  • Tìm kiếm các cơ hội xây dựng liên kết từ các trang web có uy tín và liên quan.
  • Tạo nội dung chất lượng để thu hút liên kết tự nhiên từ các trang web khác.
  • Tham gia vào các diễn đàn, blog và mạng xã hội để chia sẻ nội dung của bạn và tăng cơ hội xây dựng liên kết.
 8. Đo lường và theo dõi (Measurement and Tracking):
  • Sử dụng các công cụ phân tích web như Google Analytics để đo lường hiệu suất của trang web.
  • Theo dõi vị trí từ khóa, lưu lượng truy cập và tỷ lệ chuyển đổi để đánh giá hiệu quả của chiến lược SEO và thực hiện điều chỉnh khi cần thiết.

SEO là một quá trình liên tục và đòi hỏi kiên nhẫn và kiên trì để thấy được kết quả. Bằng cách thực hiện các công việc trên một cách kỹ lưỡng và liên tục theo dõi và điều chỉnh, bạn có thể cải thiện vị trí của trang web của mình trên các công cụ tìm kiếm.