Bài 4 – Các kỹ thuật SEO

0% Hoàn thành

25%
 1. Tối ưu từ khóa (Keyword Optimization):
  • Xác định từ khóa chính mà bạn muốn bài viết của mình được xếp hạng cao trên các công cụ tìm kiếm.
  • Sử dụng từ khóa mục tiêu trong tiêu đề, URL, mô tả meta, và trong nội dung chính của bài viết.
  • Đảm bảo rằng sử dụng từ khóa một cách tự nhiên và không gò bó, tránh việc lạm dụng từ khóa (keyword stuffing).
 2. Tối ưu hình ảnh (Image Optimization):
  • Sử dụng các tên tập tin có ý nghĩa cho hình ảnh của bạn, bao gồm từ khóa nếu phù hợp.
  • Cung cấp văn bản thay thế (alt text) cho tất cả các hình ảnh, mô tả hình ảnh một cách chính xác và sử dụng từ khóa khi thích hợp.
 3. Tối ưu tốc độ tải trang (Page Speed Optimization):
  • Sử dụng một chủ đề WordPress được tối ưu hóa cho tốc độ hoặc tối ưu chủ đề hiện có của bạn.
  • Sử dụng các plugin tối ưu hóa hình ảnh để giảm dung lượng tập tin hình ảnh và tăng tốc độ tải trang.
  • Giảm thiểu việc sử dụng các plugin không cần thiết hoặc tối ưu hóa các plugin hiện có để giảm tải trọng trang.
 4. Liên kết nội bộ (Internal Linking):
  • Liên kết các bài viết tương tự hoặc liên quan với nhau bằng cách sử dụng liên kết nội bộ.
  • Sử dụng từ khóa có liên quan làm văn bản liên kết để tăng khả năng xếp hạng của các trang nội bộ trên công cụ tìm kiếm.
 5. Tạo nội dung chất lượng (Quality Content Creation):
  • Viết nội dung mà người đọc sẽ thực sự tìm thấy hữu ích và giải quyết vấn đề của họ.
  • Đảm bảo rằng nội dung của bạn độc đáo, chất lượng và cung cấp thông tin giá trị.
  • Sử dụng cấu trúc câu và văn phong viết mà dễ hiểu và thu hút người đọc.
 6. Sử dụng dữ liệu cấu trúc (Structured Data):
  • Sử dụng dữ liệu cấu trúc để giúp công cụ tìm kiếm hiểu nội dung của bạn một cách tốt nhất.
  • Điều này có thể bao gồm sử dụng Schema.org để đánh dấu thông tin như sản phẩm, tổ chức, sự kiện, v.v.
 7. Tối ưu tiêu đề và mô tả (Title and Meta Description Optimization):
  • Sử dụng tiêu đề hấp dẫn và thú vị để thu hút sự chú ý của người đọc và tăng tỷ lệ click-through.
  • Viết mô tả meta mô tả chính xác và hấp dẫn, sử dụng từ khóa mục tiêu và giải thích rõ ràng về nội dung của bài viết.