Trắc nghiệm Chương 3

Trắc nghiệm Chương 3

1 / 10

  1. Tốc độ tải trang của website tối ưu?

2 / 10

  1. Tên file ảnh thô chuẩn SEO nên?

3 / 10

  1. Thẻ Alt cho hình ảnh thế nào là ổn?

4 / 10

  1. Cập nhật nội dung với tần suất bao lâu là tốt?

5 / 10

  1. Tỉ lệ thoát trang (Bounce Rate) tốt là?

6 / 10

  1. Tiêu đề bài viết (Title) nên được đặt ở đâu?

7 / 10

  1. Thẻ meta description là thẻ gì?

8 / 10

  1. Thời gian ở lại trên trang (Time On Site) nên như thế nào là phù hợp?

9 / 10

  1. Nội dung chất lượng là như thế nào?

10 / 10

3. Tên miền và SEO có đặc điểm gì?

Your score is

The average score is 92%

0%