Trắc nghiệm Chương 2

Trắc nghiệm Chương 2

1 / 10

  1. Từ khóa thuộc loại “Brand keyword” trong chiến dịch SEO có tên tiếng Việt là gì?

2 / 10

  1. Cách thức thực hiện nghiên cứu từ khóa không bao gồm bước nào sau đây?

3 / 10

  1. Chiến lược SEO Local liên quan đến yếu tố nào?

4 / 10

  1. Lựa chọn từ khóa phù hợp dựa trên yếu tố nào?

5 / 10

  1. Khi nào từ khóa có tỷ lệ chuyển đổi thấp?

6 / 10

5. Độ khó của từ khóa với lượng tìm kiếm hàng tháng từ 1000 đến 10.000 được gọi là?

7 / 10

  1. Công cụ nào không được sử dụng để tối ưu bộ từ khóa?.

8 / 10

1. Hành vi khách hàng khi tìm kiếm là gì?

9 / 10

2. Tầm quan trọng của từ khóa trong chiến lược SEO là gì?

10 / 10

3. Quy trình nghiên cứu và lựa chọn từ khóa bao gồm bao nhiêu bước?

Your score is

The average score is 94%

0%