Trắc nghiệm Chương 1

Trắc nghiệm Chương 1

1 / 10

Robots.txt có chức năng gì trong SEO? 

2 / 10

Google Penguin là gì?

3 / 10

Thuật ngữ “Backlink” trong SEO có nghĩa là gì? 

4 / 10

Quy trình cơ bản của SEO bắt đầu từ bước nào? 

5 / 10

SEO local giúp ích cho loại hình kinh doanh nào? 

6 / 10

SEO từ khóa tập trung vào mục tiêu nào?

7 / 10

SEO tổng thể bao gồm những yếu tố nào? 

8 / 10

Bộ phận nào của Google có nhiệm vụ thu thập dữ liệu từ các trang web? 

9 / 10

Các công cụ tìm kiếm như Google hoạt động dựa trên cơ sở nào?

10 / 10

  1. Hãy cho biết theo định nghĩa, SEO là gì? 

Your score is

The average score is 79%

0%